Artykuł się zbliża, ale...

właśnie znalazłeś odpowiedź na pytanie - dlaczego w nocy jest ciemno?

Prawdopodobnie nie uwierzysz, ale odpowiedź brzmi, ponieważ Wszechświat się rozszerza. Pełne wyjaśnienie tego problemu jest znane jako „paradoks Olbersa".Bardziej szczegółowe wyjaśnienie mówi, że ciemność nocnego nieba koliduje z założeniem nieskończonego, wiecznego i statycznego wszechświata. W hipotetycznym przypadku, gdy wszechświat jest statyczny, jednorodny w dużej skali i wypełniony przez nieskończoną liczbę gwiazd, każda linia widzenia z Ziemi musi kończyć się na powierzchni gwiazdy, a zatem nocne niebo powinno być całkowicie oświetlone i bardzo jasne. Przeczy to obserwowanej ciemności i niejednorodności nieba w nocy.

Ciemność nocnego nieba jest jednym z dowodów na istnienie dynamicznego wszechświata, takiego jak model Wielkiego Wybuchu. Model ten wyjaśnia obserwowaną niejednorodność jasności, powołując się na ekspansję czasoprzestrzeni, która wydłuża fale światła pochodzące z Wielkiego Wybuchu do poziomów mikrofalowych w procesie znanym jako przesunięcie ku czerwieni; to promieniowanie mikrofalowe ma znacznie dłuższe fale niż światło widzialne, dlatego gołym okiem wydaje się ciemne. Zaproponowano inne wyjaśnienia paradoksu, ale żadne z nich nie zyskało szerokiej akceptacji w kosmologii.